Propojení virtuální reality a únikové hry k výuce OČMU
Virtuální realita (VR) je fenoménem dnešní doby ve všech oblastech života a klasické únikové hry představují dobrodružství, které si lze osobně prožít. Spojením VR a únikové hry, lze tento zážitek dále rozšiřovat a vytvářet nekonečné množství vizualizací, které zážitek o to více umocní.

Výhodou VR je možnost využití ve všech oblastech života, a to včetně vzdělávání. Tato stránka je zaměřena na problematiku ochrany člověka jak za běžných rizik, tak i za vzniku mimořádných událostí, a to formou propojeni VR a únikové hry. To přináší osobní prožití situací, které by v reálném světě byly těžko proveditelné.

Dalšími výhodami je propojení vzdělávání a zábavy formou plnění úkolů, které vede k následnému lepšímu zapamatování jednotlivých úkonů spojených s ochranou člověka a následné využití nabitých znalostí v praxi. Tato zábavná forma vzdělávání je určena především pro děti ve školním věku a k jejich prvnímu kontaktu s VR.

Tematická linka celé hry je aplikována do plnění jednotlivých úkolů v různých oblastech bezpečnosti. Jedná se o ověření znalostí čísel tísňových linek, od kterého se vždy odvíjí soubor úkolů z problematiky ochrany obyvatelstva, požární ochrany, nebo poskytnutí první pomoci.

x closePro další informace kontaktujte info@cpbs.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.