image -
Funkce pro řešení úkolů
Řešení jednotlivých úkolů je založeno na několika úkonech, které uživatel musí splnit pro pokračování v únikové hře. Může se jednat o řazení činností do správného pořadí, označování nebezpečí, co dělat v případě kontaktu s ozbrojeným útočníkem apod.

Díky virtuální realitě je možné virtuální prostředí přizpůsobit podmínkám, ve kterých se hra odehrává. To dává možnost měnit okolí a hru. Může se jednat jak o změnu venkovního prostředí, místností či krajiny. V každém prostředí se očekává vyřešení stanoveného úkolu. Úkoly mohou být různého charakteru a je třeba využití ovladače a zapojení logiky. Jednotlivé úkoly mohou být různé, může se jednat jak o řazení posloupností či praktické úkoly, které vyžadují interakci s okolními předměty, nebo výběr různých předmětu z určité skupiny vybraných předmětů.

 

Jednotlivé úkoly lze řešit také pomocí několika úkonů. Jedná se o chůzi, teleportaci, uchopení předmětů a jejich přemístění, či ukázáním na vybraný předmět.

 

Řešením úkolů dochází k přesunu hráče do nového prostředí a k řešení nových zadání. Všechny tyto úkony jsou umocňovány zvukovým doprovodem, který dodává na autenticitě jednotlivých úkolů. S tím také souvisí grafika, díky které je možné prostředí přizpůsobit tak, aby bylo co nejvíce podobné reálnému světu. Vždy v závislosti na daném prostředí se mění jednotlivé vzhledy a přizpůsobují se co nejvíce realitě.


x closePro další informace kontaktujte info@cpbs.cz

REFUSION Arcade Trainer - Windows installer


REFUSION Arcade Trainer - Air installer

To run this game you need to have installed the latest version of Adobe Air.